نقشه سایت

محصولات

فرستنده فشار
متر سنج الکترومغناطیسی
جریان سنج گرداب
کنتور جرمی گاز حرارتی
کنتور توربین
کنتور جریان جمعی کوریولیس
کنتور مایع مافوق صوت
دستگاه اندازه گیری جریان دنده بیضی
فرستنده سطح اولتراسونیک
فرستنده سطح رادار
حسگر دما
فرستنده سلول بار
سنسور اندازه گیری گشتاور
سیستم کنترل SCADA
جریان سنج داپلر التراسونیک
ردیاب اولتراسونیک عیب
سنج ضخامت اولتراسونیک
دستگاه تمیز کردن التراسونیک
مرطوب کننده اولتراسونیک
دستگاه اتمی ساز اولتراسونیک
دماسنج التراسونیک
اطلاعات تماس